Föreläsningar

För att sprida information om vad det innebär att ha en demenssjukdom genomförs ett antal föreläsningar inom projektets ram. Under den här fliken hittar du våra aktuella föreläsningar. På grund av coronapandemin är samtliga föreläsningar i nuläget inställda. När livet återgår till det normala hittar du aktuell information här.

Borås

På grund av den rådande Coronaepidemin är föreläsningen i Borås inställd. Vi återkommer med ett nytt datum längre fram.

Umeå

På grund av den rådande Coronaepidemin är föreläsningen i Umeå inställd. Vi återkommer med ett nytt datum längre fram.

Falun

På grund av den rådande Coronaepidemin är föreläsningen i Falun inställd. Vi återkommer med ett nytt datum längre fram.