Om Fight Dementia

Fight Dementia är ett treårigt projekt som startade 2019. Syftet med projektet är att uppmärksamma unga anhöriga till personer med en demenssjukdom och att på olika sätt förbättra deras situation. Fler sommarläger runt om i Sverige, nya lokala och regionala mötesplatser och en bred utbildningssatsning är olika sätt att synliggöra de unga anhöriga och att lyfta deras livskvalitet.

Vi stöttar ett modigt projekt som skapar hopp

För ett år sedan fick Alzheimerfonden fem miljoner kronor av Postkodlotteriet, för projektet Fight Dementia. Här kan du läsa Hélène Carlbarks, välgörenhetschef på Postkodlotteriet, motivering till varför man valt att stötta projektet.

Ett projekt som Fight Dementia har aldrig varit mer angeläget

Vi ser en klar försämring av fysisk och mental hälsa hos de unga som lever nära en anhörig med en dödlig kognitiv sjukdom. Liselotte Jansson är generalsekreterare för Alzheimerfonden. Läs hennes brandtal och stötta kampen.

Tack Postkodlotteriet för fem miljoner till Fight Dementia

Genom projektet Fight Dementia vill vi bland annat synliggöra problematiken för allmänheten och beslutsfattare inom kommuner, landsting och alla som arbetar med demenssjuka, berättar Tove Wiik som är ansvarig projektledare för Fight Demenita.

Stort tack till alla kommuner som bidrar!​

Lägerverksamheten är beroende av stödet från kommuner som aktivt bidrar till projektet. Här har vi samlat alla som är med och på ett eller annat sätt bidrar. Stort tack!

Redan det allra första lägret lockade många deltagare

Katrin Lindholm och Gudrun Strandberg startade 2O1O Sveriges första läger för unga anhöriga. Lägret som hålls vid Sjöviks folkhögskola har under många år varit en plats där anhöriga kunnat hämta energi och hitta gemenskap. Läs mer om tillkomsten av lägren.

Annika Jankell möter Hélène Carlbark på Postkodlotteriet

Det är tack vare Postkodlotteriets generösa finansiering som Alzheimerfonden kan driva projektet Fight Dementia. I samtal med Annika Jankell berättar Hélène Carlbark, som är välgörenhetschef på Postkodlotteriet, varför man valt att stötta projektet.