Behöver du någon att prata med om din oro?

Coronaviruset slår hårt mot hela samhället men extra hårt mot de äldre och de som är sjuka. En av de mest utsatta grupperna är personer som lider av en demenssjukdom. När äldreboendena nu är stängda kan de inte träffa sina anhöriga – ofta en ljuspunkt i vardagen. För de anhöriga är det sorgligt och frustrerande att längta efter sina nära och kära men inte kunna träffa dem utan istället kommunicera via personalen som tar hand om deras mamma eller pappa.

För personer med demenssjukdomar som fortfarande är så pass friska att de bor hemma ställer coronaviruset till det på andra sätt. Att ta till oss Folkhälsomyndighetens förhållningsregler – att hålla oss på avstånd från andra personer vi möter, att tvätta händerna noggrant och så ofta som möjligt efter att ha uträttat ett ärende – kan vara svårt för oss som är fullt friska. För en person där tankeförmågorna börjat svikta och inte riktigt kommer ihåg blir det förstås mycket svårare. Och självklart ett stort orosmoment för de anhöriga som lämnar en make/maka eller mamma/pappa hemma utan att vara säker på hen håller sig på avstånd från andra när hon eller han går ut.

I dessa coronatider kan det också vara jobbigt för de anhöriga när dagverksamheten – ett stimulerande inslag för den sjuke och en välbehövlig paus för den anhörige – är stängd.

Som ung anhörig till en sjuk förälder som fortfarande bor hemma kan det vara ansträngande att vara mycket tillsammans med sin anhörige när skolan är stängd och svårt att koncentrera sig på sina studier.

Känner du att du behöver någon att prata med om din oro? Vi finns tillgängliga på telefon eller mail under vardagar.

Young man using smart phone

Kontakt

Vi svarar i telefon helgfri vardag.
020-30 11 30

Ann-Marie-Westerlund-600x404

Ann-Marie Westerlund

Demenssköterska/länssamordnare
ann-marie.westerlund@rvn.se

Katrin Lindholm

Anhörigkonsulent
katrin.lindholm@avesta.se

amanda träff-webb.jpeg

Amanda Träff

Ung Anhörig
amanda@alzheimerfonden.se

stephanie träff webb.jpeg

Stephanie Träff

Ung Anhörig
stephanie@alzheimerfonden.se

Stina-Arosenius-600x404

Stina Arosenius

Anhörigkonsulent
stina@alzheimerfonden.se